Model asistivne tehnologije za mlade sa hendikepom

Za NVO Škart smo radili modele asistivne tehnologije za mlade sa hendikepom. Sami projekat za Ministarstvo sporta je obuhvatao i obuku lica sa invaliditetom, za rad u 3D programima, kako bi kasnije bili u stanju i sami da stvore nekonvencionalna pomagala za svoje porebe u 3D štampi.